Manja Lykke Hansson

Primære faneblade

Manja-Hanssons billede
Manja Lykke Hansson
Bygningskonstruktør
Dansk Radonanalyse
Mobiltelefon: 
60175775
Adresse: 
Tranebærvej 6
2670 Greve
Arbejdsområde: 
Rådgiver/Konsulent
Interesser: 
Indeklimaets tilstand i den eksisterende danske boligmasse
Indeklimakvalitet
Indeklimaforureninger
Byggetekniske indgreb
Bolig renovering
Nybyggeri
Lavenergi huse
Boligforureninger
Luftbårne allergener
Mikroorganismer og svampesporer
Partikler
Støv
Alment helbred
Astma/allergi
Luftvejslidelser og -sygdomme
Hjertekarsygdomme
Særligt udsatte grupper
Eksponeringsundersøgelser
Befolkningsundersøgelser
Interventionsundersøgelser
Kontrollerede forsøg (herunder celleforsøg, samt forsøg med dyr og mennesker)
Radon, brændeovnsrøg

Kontakt

Log ind eller opret en brugerprofil for at skrive til Manja-Hansson.