Jakob Helstrup

Primære faneblade

Bakerlakes billede
Jakob Helstrup
Cand. Scient., biolog / Tømrer
Bøgh & Helstrup A/S
Mobiltelefon: 
51511430
Adresse: 
Dronning Olgas Vej 15A
2000 Frederiksberg
Arbejdsområde: 
Naturvidenskabelig medarbejder (f.eks. kemiker eller biolog)
Interesser: 
Indeklimaets tilstand i den eksisterende danske boligmasse
Indeklimakvalitet
Indeklimaforureninger
Byggetekniske indgreb
Bolig renovering
Boligforureninger
Luftbårne allergener
Mikroorganismer og svampesporer
Partikler
Støv
Alment helbred
Astma/allergi
Luftvejslidelser og -sygdomme
Hjertekarsygdomme
Særligt udsatte grupper
Eksponeringsundersøgelser
Befolkningsundersøgelser
Interventionsundersøgelser
Kontrollerede forsøg (herunder celleforsøg, samt forsøg med dyr og mennesker)

Kontakt

Log ind eller opret en brugerprofil for at skrive til Bakerlake.