Harry H. Horne-Güllich

Primære faneblade

Auroras billede
Harry H. Horne-Güllich
Ph.d. CEO AURORA - GreenFactory.COM
AURORA - GreenFactory.COM
Telefon: 
61719212
Mobiltelefon: 
61719212
Adresse: 
Norgesvej, 6
6100 Haderslev
Arbejdsområde: 
Byggemateriale producent
Interesser: 
Indeklimaets tilstand i den eksisterende danske boligmasse
Indeklimaforureninger
Mikroorganismer og svampesporer
Partikler
Alment helbred
Astma/allergi
Luftvejslidelser og -sygdomme
Hjertekarsygdomme
Særligt udsatte grupper
Eksponeringsundersøgelser
Kontrollerede forsøg (herunder celleforsøg, samt forsøg med dyr og mennesker)