Kjell Andersson

Primære faneblade

Anderssons billede
Kjell Andersson
Tidl. overlæge i miljømedicin ved Universitetssygehuset Örebro
Egen virksomhed: Miljömedicin Kjell Andersson Örebro
Arbejdsområde: 
Medlem af Advisory Board

Aktuell verksamhet
Miljömedicin Kjell Andersson Örebro
Konsultverksamhet inom miljö och hälsa, spec. kring miljömedicin, inomhusklimat och riskkommunikation.
Metodutveckling och utbildning.

Utbildning
Civilingenjörsexamen CTH, väg- och vattenbyggnad 1965
Lärarbehörighet i matematik och fysik vid Lärarhögskolan i Malmö 1968
Läkarexamen Göteborgs Universitet 1975
Läkarlegitimation 1977
Specialist i Yrkesmedicin 1981
Specialist i Yrkes- och miljömedicin 1993

Tidigare verksamhet
Akustikkonsult 1965-1966
Lärare i matematik, fysik, konstruktion och byggteknik 1967-1970
Amanuens och assistent vid Hygieninstitutionen, sedermera Institutionen för miljömedicin, vid Göteborg Universitet, 1970-1975
Klinisk tjänstgöring vid Karlskoga lasarett samt Regionsjukhuset i Örebro 1975-1981
Biträdande överläkare vid Yrkesmedicinska kliniken, RSÖ, 1981-1982
Överläkare i Miljömedicin och Epidemiologi vid Miljömedicinska utvecklingsenheten vid Universitetssjukhuset Örebro 1982-2009

Övrigt
Styrelseledamot i sektionen för Arbetsmedicin inom Läkarförbundet 1986-1990
Medlem i WG 7 inom COST 613 1987-1990
Medlem i Miljökommisionen inom Örebro läns landsting 1990-1992
Medlem i Allergicentrum vid Universitetssjukhuset i Örebro 1997-2009
Medverkat i SAREC-finansierat forskarutbildningsprogram i Nicaragua 1987-1998
Konsult i miljömedicin vid Regionsjukhuset i Tromsö, Norge 1996-1999
Erhöll tillsammans med Göran Stridh VVS-tekniska föreningens energipris 1989
Inbjuden som plenarföreläsare vid Indoor air 2008 i Köpenhamn
Skrivit kapitlet Arbets- och Miljömedicinska larm i läroboken Arbets- och miljömedicin – en lärobok om hälsa och miljö, 2009, 3:e upplagan.
Deltagit i de flesta större expertgrupper inom området, bland annat för Dalenområdet, Moderna museet, Hammarby sjöstad, Märsta gymnasium samt NCCs arbete med enstegsisolerade träytter­väggar. Utvärderat ett större finskt forskningsprogram inom inneklimatområdet.*
Ingår i en “international advisory group” för det danska forskningsprogrammet Cisbo (Center for Indeklima och Sundhet i Boliger) tillsammans med professorerna J Spengler (Harvard), W Nazaroff (Berkeley) and B Brunekreef (Utrecht), 2009-

Aktuell verksamhet
Miljömedicin Kjell Andersson Örebro
Konsultverksamhet inom miljö och hälsa, spec. kring miljömedicin, inomhusklimat och riskkommunikation.
Metodutveckling och utbildning.

Utbildning
Civilingenjörsexamen CTH, väg- och vattenbyggnad 1965
Lärarbehörighet i matematik och fysik vid Lärarhögskolan i Malmö 1968
Läkarexamen Göteborgs Universitet 1975
Läkarlegitimation 1977
Specialist i Yrkesmedicin 1981
Specialist i Yrkes- och miljömedicin 1993

Tidigare verksamhet
Akustikkonsult 1965-1966
Lärare i matematik, fysik, konstruktion och byggteknik 1967-1970
Amanuens och assistent vid Hygieninstitutionen, sedermera Institutionen för miljömedicin, vid Göteborg Universitet, 1970-1975
Klinisk tjänstgöring vid Karlskoga lasarett samt Regionsjukhuset i Örebro 1975-1981
Biträdande överläkare vid Yrkesmedicinska kliniken, RSÖ, 1981-1982
Överläkare i Miljömedicin och Epidemiologi vid Miljömedicinska utvecklingsenheten vid Universitetssjukhuset Örebro 1982-2009

Övrigt
Styrelseledamot i sektionen för Arbetsmedicin inom Läkarförbundet 1986-1990
Medlem i WG 7 inom COST 613 1987-1990
Medlem i Miljökommisionen inom Örebro läns landsting 1990-1992
Medlem i Allergicentrum vid Universitetssjukhuset i Örebro 1997-2009
Medverkat i SAREC-finansierat forskarutbildningsprogram i Nicaragua 1987-1998
Konsult i miljömedicin vid Regionsjukhuset i Tromsö, Norge 1996-1999
Erhöll tillsammans med Göran Stridh VVS-tekniska föreningens energipris 1989
Inbjuden som plenarföreläsare vid Indoor air 2008 i Köpenhamn
Skrivit kapitlet Arbets- och Miljömedicinska larm i läroboken Arbets- och miljömedicin – en lärobok om hälsa och miljö, 2009, 3:e upplagan.
Deltagit i de flesta större expertgrupper inom området, bland annat för Dalenområdet, Moderna museet, Hammarby sjöstad, Märsta gymnasium samt NCCs arbete med enstegsisolerade träytter­väggar. Utvärderat ett större finskt forskningsprogram inom inneklimatområdet.*
Ingår i en “international advisory group” för det danska forskningsprogrammet Cisbo (Center for Indeklima och Sundhet i Boliger) tillsammans med professorerna J Spengler (Harvard), W Nazaroff (Berkeley) and B Brunekreef (Utrecht), 2009-