Status på WP 2 Befolkningsundersøgelser af sundhedsskadelige påvirkninger fra indeluft

 

Sammenhæng mellem helbred og indeklima

W.P 2.1, 2.2 og 2.3  Steffen Loft, Gabriela Karottki, Jette Gjerke Hemmingsen, Ditte Marie Jensen og Yulia Olsen

Professor Steffen Loft har med sit forskerteam været beskæftiget med detaljerede målinger på indeklimaet i boliger. Forskerne håber at få et klart billede af, i hvor høj grad helbredet bliver påvirket af boligens indeklima. Målingerne er gennemført i 60 boliger med 85 beboere fra det såkaldte CAMP-projekt. CAMP-projektet omfatter en stor videnskabelig undersøgelse fra 2009. CAMP står for, Copenhagen Aging and Midlife Biobank og har til formål at etablere en database og en biobank med oplysninger om fysisk og psykisk helbred hos midaldrende i den københavnske befolkning. Læs mere om CAMP-projektet på www.camp.dk.

Steffen Lofts team vil udarbejde en model, der kan forudsige sammenhængen mellem indeluftens kvalitet og beboernes helbred. F.eks. vil forskerne gerne have en større forståelse af, hvordan forekomster af organiske komponenter påvirker beboernes helbred.

Udover målingerne på CAMP-projektet foretager forskerteamet i skrivende stund målinger på et udsnit af befolkningen i Glostrup.

Begge undersøgelser skal munde ud i et stort tværsnitsstudie, der ser på sammenhængen mellem beboernes helbred og luftkvaliteten i deres bolig. Forskningen omfatter resultater fra CAMP-projektet og Glostrup befolkningsundersøgelserne samt resultater fra interventionsstudierne, hvor forskere leder efter egnede metoder til at fjerne støv fra boligerne.

Ph.d.-studerende Jette Gjerke Hemmingsen fra Steffen Lofts forskerteam undersøger som en del af projektet helbredet hos 60 ældre let overvægtige personer med diabetes. I projektet, der er en del af hendes ph.d.-projekt, undersøger hun deltagernes lungefunktion og biomarkører sammenholdt med indendørs og udendørs luftforurening.

Også Ph.d.-studerende Gabriela Karottki’s ph.d.-projekt er en del af det store projekt. Det handler om at måle luftkvaliteten i boliger og sammenholde resultaterne med helbredet hos midaldrende beboere. Hun har gennemført en stor spørgeskemaundersøgelse, der sammen med en vurdering af helbredet hos de 85 beboere, venter på at blive analyseret.

Undersøgelser af store udsnit af befolkningen giver en enestående mulighed for at studere sammenhænge mellem miljøfaktorer i hjemmet og årsager til forringet helbred hos beboerne.

Indeklimaets virkning på børns helbred

Ved siden af indeklimamålingerne og undersøgelserne af beboeres helbred har forskerteamet været optaget af genotypebestemme 1100 børn med hvæsende vejrtrækning. Målet er at sammenligne resultaterne med en gruppe børn, der er bærere af det såkaldte OMRDL3 gen. Bærere af dette gen har en øget risiko for astma og forskerne ønsker at undersøge, om der er forskel i udviklingen af astma i de to grupper

Forskerne håber på at få større viden om, hvilke faktorer, der er skyld i astma og allergi hos børn. Findes der faktorer i indemiljøet, der øger risikoen for astma? Projektet består af analyser på data, der stammer fra projektet Bedre Sundhed for Mor og Barn (BSMB), hvor 100.000 børn og deres mødre deltager.

Forskerne har blandt andet fundet en interessant sammenhæng mellem kæledyr i hjemmet og astma. Det tyder på, at kæledyr kan have en beskyttende virkning på børn i fosterstadiet og lige efter fødslen.

Allergi og støv

W.P 2.4 og 2.5 Gitte Juel Holst

Ph.d.-studerende Gitte Juel Holst er i gang med et forskningsprojekt om astma og allergi hos børn. Her undersøger hun sammenhængen mellem indeklima og astma. Data er nu indsamlet og skal analyseres.

Undersøgelsen er en epidemiologisk tværsnitsundersøgelse, der skal vurdere, i hvor høj grad allergener i de partikler, man finder inden døre, er årsag til ​​allergiske sygdomme hos beboerne. Undersøgelsen gennemføres på 2000 unge landmænd og 2000 personer fra den såkaldte Health2006 befolkningsundersøgelse. En fordel ved undersøgelsen er, at forskerne i forvejen har indgående viden om de to gruppers helbred, hvad angår forekomsten af allergi hos deltagerne og deres lungefunktion.

Gitte Juel Holst vil tage blodprøver og udføre priktests på deltagerne for at undersøge forekomsten af eksem. Deltagerne skal også indsamle støv fra deres boliger, som vil blive analyseret for allergener og de såkaldte MAMP, der er en forkortelse af microbial associated molecular patterns, en betegnelse der dækker over små mikroskopiske segmenter, der udgør en stor gruppe af forskellige proteiner og organiske stumper, der findes i menneskers omgivelser og som kan være medvirkende til at fremkalde allergi.

Astma hos børn

I den anden del af forskningsprojektet undersøger Gitte Juel Holst forekomsten af astma hos 330 børn fra 1. til 3. klasse. Undersøgelsen er baseret på data fra det omfattende forskningsprogram under Danish Mould in Buildings forkortet DAMIB.

Gitte Juel Holst har indsamlet støv fra børnenes senge, hvor de opholder sig om natten og fra stuen, hvor børnene opholder sig meget af deres vågne tid.

Derudover har hun gennemført interviews med forældre og undersøgt børnenes lungefunktion og reaktion i luftveje samt foretaget en priktest.

De foreløbige resultater viser, at flere piger end drenge har luftvejssymptomer, men at flere drenge end piger har eksem. Der er fundet højere koncentrationer af endotoksiner hos børn, der bor på landet sammenlignet med børnene i byen. Derimod har Gitte Juel Holst konstateret flere allergiske reaktioner overfor kat hos børnene, der bor i byen sammenlignet med børnene fra landet og hvad angår passiv rygning, er der større forekomst af luftvejssymptomer hos børn fra hjem, hvor der bliver røget.

 

 

Artikler

Indoor and Outdoor Exposure to Ultrafine, Fine and Microbiologically Derived Particulate Matter Related to Cardiovascular and Respiratory Effects in a panel of Elderly Urban Citizens. Karottki DG, Spilak M, Frederiksen M, Andersen ZJ, Madsen AM, Ketzel M, Massling A, Gunnarsen L, Møller P, Loft S.  Int J Eviron Res Public Health. 12 (2015) 1667-1686

Applications of the comet assay in particle toxicology: air pollution and engineered nanomaterials exposure. Møller P, Hemmingsen JG, Jensen DM, Danielsen PH, Karottki DG, Jantzen K, Roursgaard M, Cao Y, Kermanizadeh A, Klingberg H, Christophersen DV, Hersoug LG, Loft S. Mutagenesis 30 (2015) 67-83

No oxidative stress or DNA damage in peripheral blood mononucler cells after exposure to particles from urban street air in overweight elderlyHemmingsen JG, Jantzen K, Møller P, Loft S. . Mutagenesis (2015) on line.  

Controlled exposure to particulate matter from urban street air is associated with decreased vasodilation and heart rate variability in overweight and older adults. Hemmingsen JG, Rissler J, Lykkesfeldt J, Sallsten G, Kristiansen J, Møller P, Loft S. Particle Fibre Toxicology 12 (2015) 6 

Contribution of various microenvironments to the daily personal exposure to ultrafine particles: Personal monitoring coupled with GPS tracking. Bekö, G., Kjeldsen, B.U., Olsen, Y., Schipperijn, J., Wierzbicka, A., Karottki, D.G., Toftum, J., Loft, S., Clausen, G. 2015.  Atmospheric Environment, 110, 122-129. 

Evaluation of building characteristics in 27 dwellings in Denmark and effect of using particle filtration units on PM2.5 concentrations. Spilak M, Karottki DG, Frederiksen M, Kolarik B, Loft S, Gunnarsen L.  Building Environ 73: 55-63, 2014 

Residential ozone and lung function in the elderly. Bräuner E., Karottki D. G., Spilak M., Frederiksen M., Andersen Z. J., Kolarik B., Vibenholt A., Ellermann T., Gunnarsen, L., Loft S.  Indoor and Built Environment. doi:10.1177/1420326X14537284, 2014. 

Vascular and lung function related to ultrafine and fine particles exposure assessed by personal and indoor monitoring: a cross-sectional study. Olsen, Y., Karottki, D.G., Jensen, D.M., Bekö, G., Kjeldsen, B.U., Clausen, G., Hersoug, L.-G., Holst, G.J., Wierzbicka, A., Sigsgaard, T., Linneberg, A., Møller, P., Loft, S. 2014. Environmental Health, 13, 112. 

Occupational exposure to ultrafine particles among airport employees - Combining personal monitoring and Global Positioning System. Møller KL, Thygesen LC, Schipperijn J, Loft S, Bonde JP, Mikkelsen S, Brauer C.  PLoS One 9: e106671, 2014 

Oxidative stress and inflammation generated DNA damage by exposure to air pollution particles MutationMøller P, Danielsen PH, Karottki DG, Jantzen K, Roursgaard M, Klingberg H, Jensen DM, Christophersen DV, Hemmingsen JG, Cao Y, Loft S.  Res Rev 2014 

Determinants of house dust, endotoxin, and β-(13)-d-glucan in homes of Danish children. Holst G, Høst A, Doekes G, Meyer HW, Madsen AM, Sigsgaard T. Indoor Air 2014 

Cardiovascular and lung function in relation to outdoor and indoor exposure to fine and ultrafine particulate matter in middle-aged subjects. Karottki DG, Bekö G, Clausen G, Madsen AM, Andersen ZJ, Massling A, Ketzel M, Ellermann T, Lund R, Sigsgaard T, Møller P, Loft S. Environ Int. 2014 Sep 15;73C:372-38 

Indoor wood smoke exposure from an open fire in a reconstructed Viking houseJensen Annie, Dorina Gabriela Karottki, Jannie Marie Christensen, Jakob Bønlykke, Torben Sigsgaard, Steffen Loft, Peter Møller.  Environ Mol Mutagen. 2014 Jun 3. doi: 10.1002/em.21877

Human and methodological sources of variability in the measurement of urinary 8-oxo-7,8-dihydro-2’-deoxyguanosine. Barregard L, Møller P, Henriksen T, Mistry V, Koppen G, Rossner P, Sram RJ, Weimann A, Poulsen HE, Nataf R,  Andreoli R, Manini P, Marczylo TH, Lam P, Evans MD, Kasai H, Kawai K, Li YS, Sakai K,  Singh R, Teichert F, Farmer PB, Rozalski R, Gackowski D, Siomek A, Saez GZ, Cerda C, Broberg K, Lindh K, Hossain MB, Haghdoost S,  Hu CW, Chao MR, Wu KY, Orhan H, Senduran N, Smith RJ, Santella RM, Su Y, Cortez C, Yeh S, Olinski R, Loft S,  Cooke MS.  Antioxidants Redox Signal 18:  2377-91, 2013

Out-of-hospital cardiac arrests and outdoor air pollution exposure in Copenhagen, Denmark. Wichmann J, Folke F, Torp-Pedersen C, Lippert F, Ketzel M, Ellermannd T, Loft S. PLoS One 8: e53684, 2013, doi:10.1371/journal.pone.0053684

An indoor air filtration study in homes of elderly: cardiovascular and respiratory effects of exposure to particulate matter. Karottki DG, Spilak M, Frederiksen M, Gunnarsen L, Brauner EV, Kolarik B, Andersen ZJ, Sigsgaard T, Barregard L, Strandberg B, Sallsten G, Møller P, Loft S. An indoor air filtration study in homes of elderly: cardiovascular and respiratory effects of exposure to particulate matter. Environ Health 12:116, 2013

Oxidative Stress to DNA and Lipids – Relation to Air Pollution. Loft S, Møller P. In Biomarkers and Human Biomonitoring 2: Selected Biomarkers of Current Interest, eds. Knudsen LE, Merlo DF. Royal Society of Chemistry, pp. 160-173, 2012.

Effects of a 17q21 chromosome gene variant, tobacco smoke and furred pets on infant wheeze. Bräuner EV, Loft S, Raaschou-Nielsen O, Vogel U, Skytt Andersen P, Sørensen M. Genes Immunity 2012; 13: 94-7

Urinary excretion of 8-oxo-7,8-dihydroguanine as biomarker of oxidative damage to DNA. Loft S, Danielsen P, Løhr M, Jantzen K, Hemmingsen JG, Roursgaard M, Karotki DG, Møller P. Arch Biochem Biophys. 2012 518: 142-50.

Konferencebidrag

A model for estimating particle concentration indoors – based on information from occupants’ questionnaires, indoor sources emission factors, outdoor concentration and building characteristics. Wierzbicka, A., Bekö, G., Toftum, J., Clausen, G., Loft, S., Karottki, D.G., Massling, A., Hussein, T.  Proceedings of Indoor Air 2014, Hong Kong, Paper No. HP1191.

“Health effects related to indoor ultrafine particles”. Loft S, Environment and Health –Bridging South, North, East and West, Basel August 2013 joint conference of ISEE, JESEE and ISIAQ. Oral presentation 

Guanine oxidation in human populations. Steffen Loft, Pernille Danielsen, Mille Løhr, Annie Jensen, Kim Jantzen, Jette G. Hemmingsen, Martin Roursgaard, Dorina Gabriella Karotki, Peter Møller. Department of Public Health, Section of Environment Health, University of Copenhagen, 1014 Copenhagen, Denmark, stl@sund.ku.dk

Human Health and the Impact of Environmental and Climatic Factors Karottki G, Hemmingsen J, Loft S. Copenhagen Opera April 2012.

Health Effects of Particulate Matter (UFP) in Indoor Air on Middle-aged and Elderly Residents of Copenhagen. Karottki G,  Danish Cardiovascular Research Academy Summer Meeting June 2012 Sandbjerg Estate. 

Epidemiology and biomarkers – Aerosol relevant properties for linkage with health effects. Loft S, Aerosols 2012: Workplace and Indoor Aerosols Conference - Lund University April 2012