Forskningsprojekter i WP 4 Kontrollerede eksponeringsstudier

WP 4.1
Karakterisering af støvpartiklers kemi

Projektet undersøger, hvordan fugt påvirker støvpartiklers adfærd i luften og på overflader.

WP 4.2
Indflydelse af fugtighed på frigivelse af partikler fra svampen Botrytis cinerea i indeklimaet

Projektet undersøger, om svampen Botrytis cinerea afgiver sporer under udtørring i bygninger, og hvilken betydning luftens relative fugtighed har for sporeafgivelse og for, hvor stor en andel af de afgivne svampepartikler, der kan trænge ned i luftvejene.

WP 4.3
Ozons sundhedsmæssige betydning for indeklimaet i samspil med forekomsten af reaktive VOCer

Projektet skal give ny viden om ozons sundhedsmæssige betydning for indeklimaet i samspil med forekomsten af flygtige organiske forbindelser (VOCer), der afgives fra en lang række almindelige forbrugerprodukter.

WP 4.3.1.1
Klimakammerforsøg, hvor mennesker udsættes for støv og ozon

Projektet omfatter laboratorieforsøg, der undersøger, hvordan personer reagerer overfor påvirkninger fra støv og ozon.

WP 4.3.1.2
Klimakammerforsøg, hvor mennesker udsættes for kitin

Projektet undersøger, hvordan LPS og kitin påvirker helbredtilstanden hos mennesker.

WP 4.3.2.1
Formaldehyd-eksponering ved forskellige fugtigheder og sensitisering

Projektet undersøger formaldehyd-eksponering ved forskellige fugtigheder og sensitisering.

WP 4.3.2.2
Respiratoriske effekter af nøgle ozon-terpen initierede reaktionsprodukter

Projektet undersøger respiratoriske effekter af nøgle ozon-terpen initierede reaktionsprodukter.