Forskningsprojekter i WP 3 Interventionsstudier

WP 3.1
Intervention med fjernelse af partikler

Projektet undersøger, hvorvidt færre støvpartikler har en positiv effekt på helbredet hos ældre mennesker med hjertekarsygdomme.

WP 3.2
AstmaVen, Intervention med fjernelse af husstøvmider gennem øget ventilation

Projektet undersøger, om der via generel ventilation kan dokumenteres forbedret sygdomsforløb og trivsel i vintersæsonen for børn med astma og husstøvmideallergi uden andre allergier.