Forskningsprojekter i WP 2 Befolkningsundersøgelser

WP 2.1
Sammenhæng mellem indeluftkvalitet og helbred

Projektet undersøger sammenhængen mellem indeluftens kvalitet og risikoen for hjerte- og kredsløbssygdomme, lungesygdomme og kræft.

WP 2.2
Indeklima i boliger og helbred hos børn

Med udgangspunkt i undersøgelsen Sundhed for Mor og Barn (BSMB) undersøger projektet sammenhængen mellem indeklimaet og helbredet hos børn.

WP 2.3
Indeluftkvalitet og midaldrendes helbred

Projektet undersøger sammenhængen mellem indeluftens kvalitet og risikoen for hjerte- og kredsløbssygdomme i en større midaldrende befolkningsgruppe i København.

WP 2.4
Astma, allergi og indeklima

Projektet undersøger, om der er en sammenhæng mellem indeklimaet i private hjem og forekomsten af astma og allergi hos beboerne.

WP 2.5
Astma og allergi hos skolebørn

Projektet er et tværgående studie, der undersøger relationer mellem indeklima og astma og allergi hos skolebørn.

WP 2.6
Opfølgning af sundhedsmæssige effekter af indeklimaet i store befolkningsgrupper

I Danmark har vi helt enestående muligheder for følge store befolkningers sundhedstilstand via registre.