Forskningsprojekter i WP 1 Eksponering i danske boliger

WP 1.1
Indeklimastudier i fem danske boliger

Projektet er et studie af fem danske boliger gennem et år. Studiet undersøger årstidsafhængige forandringer i luftskiftet og skift i forskellige forureningskilders opførsel hen over året. Desuden afprøver studiet forskellige teknikker til indsamling af støv og måling af luftskiftet.

WP 1.2
Påvirkninger fra indeklima i 60 danske hjem

Projektet undersøger indeklimaet i 60 danske hjem i opvarmningssæsonen. Undersøgelserne skal sammen med studiet i WP 1.1 danne grundlag for en eksponeringsmodel. Vi sammenligner indsamlingsmetoder og undersøger forekomsten af kemiske stoffer og forureningskilder fra biologisk materiale, fx bakterier, vira og skimmelsvampe.

WP 1.3
Udvikling af ​​en eksponeringsmodel

Projektet omfatter udvikling af ​​en eksponeringsmodel til at forudsige eksponeringen af beboerne i en bolig. Udvikling af modellen sker på grundlag af pilotstudiet,  WP 1.1 og tværsnitsundersøgelsen, WP 1.2.