Påvirkninger fra indeklima i 60 danske hjem

WP 1.2

Projektet undersøger indeklimaet i 60 danske hjem i opvarmningssæsonen. Vi sammenligner forskellige indsamlingsmetoder og undersøger betydningen af, hvilke kemiske stoffer vi undersøger. Vi undersøger også variation i forekomsten af keminske stoffer i hjemmene hen over året.

Anden del af projektet undersøger forureningskilder fra biologisk materiale, fx bakterier, vira og skimmelsvampe. Forskellige indsamlingsmetoder bliver sammenlignet og vurderet.

Foto: Der findes forskellige typer biologisk materiale i vores boliger. Projektet undersøger kilder til skimmelsvampe, bakterier og vira i boligen.

Formål

Undersøgelserne skal sammen med WP 1.1 danne grundlag for en eksponeringmodel.

Metoder

I de 60 hjem måler vi blandt andet CO2-indholdet, temperaturen og den relative fugtighed i soveværelse og stue. Vi indsamler støvprøver og måler koncentrationen af partikler. Beboernes helbred vil blive undersøgt ved hjælp af urinprøver og blodprøver, mens deres adfærd, vaner og diet vil blive kortlagt via spørgeskemaer. Desuden vil beboerne føre logbog over deres aktiviteter.

Datagrundlaget er det samme som i WP 2.1, hvor sammenhængen mellem indeklima og helbred undersøges. 

Læs mere om forskningsresultaterne for WP1

Forskere

Portrait of Mika Frankel
Mika Frankel
Ph.d.-studerende
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)
Portrait of Anni Vibenholt
Anni Vibenholt
Ph.d.-studerende
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)
Portrait of Gabriel Bekö
Gabriel Bekö
Forsker
DTU Byg - Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Portrait of Geo Clausen
Geo Clausen
Professor
DTU Byg - Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Kommentér

Her på siden har du som medlem mulighed for at skrive beskeder og udveksle viden og erfaringer med andre fra CISBO's netværk.

Log ind eller opret profil for at skrive kommentarer