Ozons sundhedsmæssige betydning for indeklimaet i samspil med forekomsten af reaktive VOCer

WP 4.3

En lang række almindelige forbrugerprodukter afgiver flygtige organiske formindelser (VOCer). Man har mistanke om, at de oxidationsprodukter, der dannes, når ozon interagerer med VOCer i indeluften, kan være mere skadelige for luftvejene end ozon og VOCer i sig selv.

Udvalgte oxidationsprodukter kan have alvorlige effekter på luftvejene i form af sensorisk irritation og sammentrækning af luftvejene.

VOCerne stammer fra en lang række forbrugerprodukter, der indeholder duftstoffer, fx stearinlys med duft, ‘frisk-luft-spray’ og rengøringsmidler.

Formål

Projektet skal undersøge, om tør luft giver mere sensorisk irritation i de øvre luftveje, og om personer med astma er mere følsomme over for formaldehyd, end personer der ikke har lidelsen.

Resultaterne af forskningsprojektet kan give ny viden om ozons sundhedsmæssige betydning for indeklimaet i samspil med reaktive VOCer. En anden del af projektet efterprøver påstanden om, hvorvidt høj luftfugtighed er skadeligt for indeklimaet. Måske forholder det sig omvendt, at lav relativ fugtighed påvirker indeklimaet negativt. Denne hypotese undersøges i projektet.

Den sidste del af projektet undersøger, om tør luft giver mere sensorisk irritation i de øvre luftveje, og om personer med astma er mere følsomme over for formaldehyd, end personer der ikke har lidelsen. Det er uafklaret om personer, der lider af astma er mere følsomme over for formaldehyd ved høj relativ fugtighed.

Metoder

For at finde frem til den sundhedsmæssige risiko bruges mus, der udsættes for udvalgte oxidationsprodukter, der dannes ud fra de hyppigst forekomne reaktive VOCer. Efterfølgende analyserer vi musene for irritation i de øvre luftveje, og vi bestemmer sammentrækningen af de nedre luftveje.

I projektet arbejder vi med den hypotese, at formaldehyd ved lav relativ fugtighed resulterer i højere sensorisk irritation, sammentrækning i luftvejene og betændelsestilstande i lungerne. Der bruges dyreforsøg til at afprøve hypotesen. Mus med og uden astma udsættes for formaldehyd ved lav relativ fugtighed. Ved at analysere musenes vejrtrækningstilstand kan sensorisk irritation i de øvre luftveje og sammentrækning af de nedre luftveje bestemmes. Ved at skylle musenes lunger, kan man få information om betændelsestilstanden.

Projektet er delt op i fire underprojekter:

Klimakammerforsøg, hvor mennesker udsættes for støv og ozon

Klimakammerforsøg, hvor mennesker udsættes for kitin

Formaldehyd-eksponering ved forskellige fugtigheder og sensitisering

Respiratoriske effekter af nøgle ozon-terpen initierede reaktionsprodukter

 

Forsker

Portrait of Peder Wolkoff
Peder Wolkoff
Seniorforsker (tidligere professor 2004-2012), adj. professor ved Københavns Universitet
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)

Kommentér

Her på siden har du som medlem mulighed for at skrive beskeder og udveksle viden og erfaringer med andre fra CISBO's netværk.

Log ind eller opret profil for at skrive kommentarer