Opfølgning af sundhedsmæssige effekter af indeklimaet i store befolkningsgrupper

WP 2.6

I Danmark har vi helt enestående muligheder for følge store befolkningers sundhedstilstand via registre.

Familie rundt om et bord

Foto: Projektet vil  følge befolkningsgruppers hospitalsindlæggelser, brug af andre sundhedsydelser og dødsårsag m.m. Det vil på langt sigt vil give os muligheder for at opdage nye sammenhænge mellem indeklima og helbred.

I projekterne WP2.2-2.6 har vi identificeret og undersøgt indeklimafaktorer hos en række store befolkningsgrupper fra børn til ældre. Projekterne har set på sammenhænge mellem indeklima og målinger af helbredstilstand ved hjælp af spørgeskemaer, målinger af kredsløbs- og lungefunktion og biomarkører i blod, urin og udåndingsluft.

I dette projekt vil vi i fremtiden følge disse gruppers hospitalsindlæggelser, brug af andre sundhedsydelser og dødsårsag m.m., så vi kan opdage nye sammenhænge mellem indeklima og helbred.

Forskere

Portrait of Steffen Loft
Steffen Loft
Professor
Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Portrait of Gabriela Karottki
Gabriela Karottki
Ph.d. studerende
Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Portrait of Jette Hemmingsen
Jette Hemmingsen
Ph.d.-stipendiat
Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Portrait of Annie Jensen
Annie Jensen
Laboratoriekoordinator
Afdeling for Miljø og Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

Kommentér

Her på siden har du som medlem mulighed for at skrive beskeder og udveksle viden og erfaringer med andre fra CISBO's netværk.

Log ind eller opret profil for at skrive kommentarer