Klimakammerforsøg, hvor mennesker udsættes for støv og ozon

WP 4.3.1.1

Formålet med klimakammerundersøgelse er  at belyse i hvilket omfang støv og ozon (samt kombinationen af de to komponenter) kan bidrage til forringelse af indeklimaet og til forekomsten af almene ​​symptomer og sundhedsmæssige effekter hos mennesker.

Fra den eksisterende videnskabelige evidens ved man, at tilstedeværelsen af luftbårne partikler (f.eks. støv) og ozon kan bidrage til et dårligt indeklima. Endvidere tyder det på, at også reaktive kortlivede stoffer som følge af reaktioner mellem ozon og støv kan påvirke indeklimaet og forårsage sundhedsmæssige effekter.

Formålet med denne klimakammerundersøgelse er under kontrollerede betingelser (bl.a. stabile temperatur og fugtighedsforhold), at belyse i hvilket omfang støv og ozon (samt kombinationen af de to komponenter) kan bidrage til forringelse af indeklimaet og til forekomsten af almene ​​symptomer og sundhedsmæssige effekter hos mennesker.

Undersøgelsen gennemføres efter et randomiseret og balanceret Latin-Square Cross-over design, hvor deltagerne bliver deres egne kontroller. Deltagerne eksponeres i kammeret i hvile i 3½ time ved hvert af de forskellige eksponeringsscenarier.

Mellem 15-20 ikke-rygende forsøgspersoner med normal lungefunktion og normal bronkial reaktivitet forventes at deltage i undersøgelsen. Udvalgte subjektive og objektive helbredsmålinger foretages ved baseline og ved follow-up på foruddefinerede tidspunkter.

 

 

Forskere

Portrait of Torben Sigsgaard
Torben Sigsgaard
Professor, centerleder
Institut for Folkesundhed, Århus Universitet
Portrait of Lars Mølhave
Lars Mølhave
Lektor
Afdeling for Miljø- og Arbejdsmedicin, Aarhus Universitet
Portrait of Vivi Schlünssen
Vivi Schlünssen
Lektor
Afdeling for Miljø- og Arbejdsmedicin, Aarhus Universitet
Portrait of Jakob Hjort Bønløkke
Jakob Hjort Bønløkke
Lektor
Afdeling for Miljø- og Arbejdsmedicin, Aarhus Universitet

Kommentér

Her på siden har du som medlem mulighed for at skrive beskeder og udveksle viden og erfaringer med andre fra CISBO's netværk.

Log ind eller opret profil for at skrive kommentarer