Karakterisering af støvpartiklers kemi

WP 4.1

Projektet undersøger, hvordan fugt påvirker støvpartiklers adfærd i luften og på overflader. Laboratorieforsøg skal afdække, hvordan støv aflejres, og hvordan det bevæger sig rundt i indeluften under påvirkning af fugt. Vi undersøger også, hvordan SVOC'er (semivolatile organic compounds) hæfter sig på støvpartiklerne og transporteres rundt med indeluften. Desuden kigger vi på støvpartiklernes kemiske omdannelse og nedbrydning.

Støv på et gulv

Foto: Støv består af organiske og uorganiske partikler, der stammer fra luftforurening, personer, dyr, beklædning, skimmelsvampe og byggematerialer. Støv opfører sig forskelligt i tørre pg fugtige omgivelser.

Forskere

Portrait of Per Clausen
Per Clausen
Seniorforsker
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)
Portrait of Peder Wolkoff
Peder Wolkoff
Seniorforsker (tidligere professor 2004-2012), adj. professor ved Københavns Universitet
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)
Portrait of Vivi Kofod-Sørensen
Vivi Kofod-Sørensen
Laboratorietekniker
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)

Kommentér

Her på siden har du som medlem mulighed for at skrive beskeder og udveksle viden og erfaringer med andre fra CISBO's netværk.

Log ind eller opret profil for at skrive kommentarer