Indflydelse af fugtighed på frigivelse af partikler fra svampen Botrytis cinerea i indeklimaet

WP 4.2

Luftbårne skimmelsvampe kan være et problem i indeklimaet. Og når det gælder svampen Botrytis cinerea ved man fra tidligere studier, at mange mennesker er allergiske over for den. Det er derfor vigtig at vide, om kilden til svampen kan være byggematerialer, og hvordan den bliver luftbåren, da det er luftbårne skimmelsvampe, som vores luftveje kan reagere negativt på. Svampen er fundet i luften i fugtskadede bygninger, men man ved ikke, om den vokser på byggematerialer, og man ved ikke, hvordan den bliver luftbåren.

Når fugtskadede bygninger udbedres, fjerner man fugt fra byggematerialerne. Det er derfor nyttigt at vide, Hvad der sker med Botrytis cinerea under udtørring, og hvilken betydning luftens relative fugtighed har.

Formål

Projektet skal undersøge, om svampen Botrytis cinerea afgiver sporer under udtørring i bygninger, og hvilken betydning luftens relative fugtighed har for sporeafgivelse og for, hvor stor en andel af de afgivne svampepartikler, der kan trænge ned i luftvejene.

Metoder

Vi har dyrket Botrytis cinerea på forskellige materialer for dernæst at kunne udsætte svampen for forskellige relative fugtigheder og for en luftstrøm. Derefter måler vi, hvor mange sporer og indholdsstoffer, der frigives til luften.

Forskere

Portrait of Anne Mette Madsen
Anne Mette Madsen
Seniorforsker
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Portrait of Mika Frankel
Mika Frankel
Ph.d.-studerende
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)

Kommentér

Her på siden har du som medlem mulighed for at skrive beskeder og udveksle viden og erfaringer med andre fra CISBO's netværk.

Log ind eller opret profil for at skrive kommentarer