Indeklimastudier i fem danske boliger

WP 1.1

Gennem et år studeres fem danske boliger. Studiet undersøger årstidsafhængige forandringer i luftskiftet og skift i forskellige forureningskilders opførsel hen over året. Desuden afprøver studiet forskellige teknikker til indsamling af støv og måling af luftskiftet.

Formål

Projektet skal give potentielle omregningsfaktorer mellem målemetoderne afhængig af årstider. Omregningsfaktorerne kan anvendes, når man sammenligner resultater på tværs af indeklimastudier, eller når man foretager yderligere undersøgelser af mikroorganismerne koncentration i indeklimaet. Sammen med WP 1.2 skal projektet danne grundlag for udvikling af en eksponeringsmodel.

Vindue med kondens

Foto: Der er forskel på, hvor meget en bolig udluftes sommer og vinter. Studiet undersøger disse årstidsafhængige forandringer i luftskiftet.

Metoder

Vi har indsamlet støvprøver og målt luftens indhold af CO2, luftens temperatur, overfladernes temperatur og den relative luftfugtighed. Desuden er det gennemsnitlige månedlige luftskifte blevet målt ved hjælp af passiv sporgas. Sporgasmetoden er også blevet anvendt til at finde ud af, hvordan luften fordeler sig i boligernes rum.  

Der findes ingen standardiseret metode til at måle koncentrationen af mikroorganismer i indeklimaet, og forskellige metoder kan give forskellige resultater. Derudover kender man ikke årstidens evt. betydning for koncentrationen af forskellige mikroorganismer i indeklimaet. Det er et stort problem, når man skal sammenligne resultater på tværs af studier og finde frem til evt. sundhedsmæssige grænseværdier for eksponeringen.

Projektet skal derfor undersøge, om forskellige metoder til opsamling af støv kan give forskellige resultater mht. eksponeringen for mikroorganismer og mikrobielle komponenter ud fra den kendsgerning, at koncentrationen af mikroorganismer i luften og støv varierer med årstiden. 

Det gøres ved hjælp af fem forskellige metoder, hvor støv opsamles fra luften og fra overflader i fem danske hjem i løbet af et år. Støvprøverne analyseres for forskellige mikroorganismer som skimmelsvamp og bakterier samt mikrobielle komponenter og enzymer. Derudover analyseres støvprøverne for deres potentiale til at forårsage betændelsestilstande hos mennesker.

Low temperature plasma

Illustration: Lavtemperatur plasma massespektrometri (LTP-MS) anvendes i projektet til at identificere forskellige stoffer, der kan bruges som markører i fx trafikstøv og indestøv. 

Foreløbige resultater

De foreløbige resultater viser, at der er betydelige forskelle mellem de anvendte målemetoder, og at der er stor årstidsvariation i koncentrationen af mikroorganismer i luften og overfladestøv i danske hjem. Dette studie giver således potentielle omregningsfaktorer mellem målemetoderne afhængig af årstiden. Desuden indikerer resultaterne af sporgas-undersøgelserne, at sporgassen lettest blander sig med luft i rum, der ligger på samme etage som det rum, hvor sporgassen blev udsendt. 

Læs mere om forskningsresultaterne for WP1

Forskere

Portrait of Sine Gustavsen
Sine Gustavsen
Ph.d. Studerende
Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Portrait of Mika Frankel
Mika Frankel
Ph.d.-studerende
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)
Portrait of Anne Mette Madsen
Anne Mette Madsen
Seniorforsker
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Portrait of Gabriel Bekö
Gabriel Bekö
Forsker
DTU Byg - Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Portrait of Geo Clausen
Geo Clausen
Professor
DTU Byg - Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Portrait of Anni Vibenholt
Anni Vibenholt
Ph.d.-studerende
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)

Kommentér

Her på siden har du som medlem mulighed for at skrive beskeder og udveksle viden og erfaringer med andre fra CISBO's netværk.

Log ind eller opret profil for at skrive kommentarer