AstmaVen, Intervention med fjernelse af husstøvmider gennem øget ventilation

WP 3.2

Der mangler gode interventionsstudier af sammenhængen mellem astma- og indeklimaparametre. Astmapatienter og deres familier er afhængige af gode evidensbaserede råd vedrørende adfærd og indretning af bolig, så de kan kontrollere de faktorer, der udløser sygdommen bedst muligt.

Har du et barn med astma og husstøvmideallergi?

Vi søger deltagere til projektet AstmaVen. Læs mere om projektet herunder

Skriftlig information

Skriftlig information til 15-17 årige

Metodebeskrivelse

Du er også velkommen til at kontakte os.

Nina Viskum Hogaard

Læge, projektleder
Tlf: 60202634
Mail: nvh@ki.au.dk

Vibeke Gutzke

Projektkoordinator
Mail: VHGU@mil.au.dk

Formål

Projektet skal undersøge, om man via generel ventilation kan dokumentere forbedret sygdomsforløb og trivsel i vintersæsonen for børn med astma og husstøvmideallergi uden andre allergier.

 

 

astmaven logo

Metoder

Vi installerer udstyr i børnenes hjem, som kører i ni måneder med kontrol af astma og indeklima før starten og herefter hver tredje måned frem til den niende måned.

Udstyret består af ventilationsenheder, der tilfører filtreret opvarmet frisk luft til barnets soveværelse, og forældresoveværelset tilføres 2-3 luftskifter pr. time. Samtidig forøges den generelle ventilation i boligen ved at installere små ventilationsenheder med varmegenvinding.

Før og under hele interventionsperioden vil vi måle temperatur, relative fugtighed, CO2 og ventilationsrate i husene.

I løbet af interventionsperioden følges børnenes sygdomsintensitet nøje. Medicinering, symptomer og livskvalitet sammenlignes mellem grupperne. For sikkert at kunne påvise effekten af ventilationen vil famileierne ikke vide om de installerede enheder er aktive eller ej. Halvdelen af familierne får installeret en inaktiv enhed. Metoden kan sammenlignes med, hvad man gør i studier af medicinalpræparater.

Resultaterne af undersøgelsen vil være et vigtigt element i argumentationen for eller imod intervention i indeklimaet i hjem, hvor der bor børn med astma og husstøvmideallergi. Projektet vil bidrage med ny viden om hvilke tiltag, der skal gøres for at forbedre indeklimaet for børn med astma.

Forskningsprojektet er et samarbejde med forskere både i og udenfor CISBO.

  • Professor Torben Sigsgaard, lektor Jakob Bønløkke, lektor Vivi Schlünssen, lektor Lars Mølhave, laboratorietekniker Tine Bank, laborant Vibeke Gutzke og måletekniker Peter Ravn, AU

  • Overlæge Arne Høst, overlæge Susanne Halken og overlæge Lone Agertoft
    HC Andersen børnehospital, Odense Universitets Hospital.

  • Overlæge Sune Rubak og overlæge Jørn Henriksen, Børneafdelingen, Skejby Sygehus

  • Professor Lars Gunnarsen, forsker Barbara Kolarik og ph.d.-stipendiat Michal Spilak, Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet.

Forskere

Portrait of Lars Gunnarsen
Lars Gunnarsen
Professor
Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) - Aalborg Universitet (AAU)
Portrait of Barbara Kolarik
Barbara Kolarik
Forsker
Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet
Portrait of Michal Spilak
Michal Spilak
Ph.d.- stipendiat
Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) - Aalborg Universitet (AAU)
Portrait of Marie Frederiksen
Marie Frederiksen
Forsker
Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) - Aalborg Universitet (AAU)
Portrait of Torben Sigsgaard
Torben Sigsgaard
Professor, centerleder
Institut for Folkesundhed, Århus Universitet

Kommentér

Her på siden har du som medlem mulighed for at skrive beskeder og udveksle viden og erfaringer med andre fra CISBO's netværk.

Log ind eller opret profil for at skrive kommentarer