Astma, allergi og indeklima

WP 2.4

Gennem indeklimaet udsættes vi for talrige påvirkninger i form af luftforurening, støj, træk, dårligt lys samt en række kemiske og mikrobiologiske påvirkninger.

Projektet undersøger, om der er en sammenhæng mellem indeklimaet i private hjem og forekomsten af astma og allergi hos beboerne. Desuden undersøger projektet, om særlige forhold som køn, alder, bopælsplacering, genetisk og allergisk disposition har betydning for forekomst af astma og allergi.

Formål

Projektet kan bidrage med viden om, hvad indeklimaet betyder for udvikling af astma og allergi. Derudover vil undersøgelsen kunne belyse, om der er nogle bestemte elementer i indeklimaet, som kan have særlig betydning for udvikling af astma og allergi. Denne viden vil sammen med den eksisterende viden om astma, allergi og indeklima kunne give en bedre mulighed for vejledning af befolkningen og beslutningstagerne.

Metoder

I en række boliger, hvor der bor både voksne og børn, indsamler vi husstøv, som vi analyserer for forskellige komponenter i form af allergener og specifikke bestanddele fra cellevæggen i svampe og bakterier. Deltagernes svar på spørgeskemaer skal give oplysninger om boligforhold. Astma vurderes ud fra lungefunktion, bronchial hyperreaktivitet og astmasymptomer. Allergi måles ud fra prik-test af huden samt blodprøver, der analyser for specifikke antigener.

 

Forsker

Portrait of Gitte Juel Holst
Gitte Juel Holst
Ph.d.-stipendiat
Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Kommentér

Her på siden har du som medlem mulighed for at skrive beskeder og udveksle viden og erfaringer med andre fra CISBO's netværk.

Log ind eller opret profil for at skrive kommentarer