Organisation

Deltagere fra cisbo årsmøde 2011

Foto: CISBO's forskere og forskningsmedarbejdere.

Styregruppen udgøres af en repræsentant for hver af de fem stiftende institutioner, en repræsentant for Realdania, samt et eksternt medlem, der repræsenterer brugerne af centrets vidensudvikling.

CISBO's styregruppe udgøres af

  • Torben Sigsgaard (AU) Centerleder
  • Geo Clausen (DTU)
  • Steffen Loft (KU)
  • Peder Wolkoff (NFA)
  • Lars Gunnarsen (SBi)
  • Lennie Clausen (Realdania repræsentant)
  • Ole Bønnelycke (Eksternt medlem)

Ole Bønnelycke er indtrådt i CISBO's styregruppe for at sikre et vigtigt bindeled til industrien og de aftagende parter.

Styregruppen mødes 3-4 gange årligt og kan udnævne evt. nye medlemmer.

Den ansvarlige for CISBO er centerlederen Professor Torben Sigsgaard, Aarhus Universitet.

Ph.d.-stipendiater i CISBO

Foto: Ph.d.-stipendiater i CISBO.

Organisationsdiagram

CISBO er organiseret som et forskningscenter uden mure. Centret har et bruttobudget på 40 mio. kr. over 5 år, hvoraf Realdania finansierer de 30 mio. kr. Af bruttobudgettets 40 mio. kr. anvendes knap 34 mio. kr. til gennemførelse af forskningsaktiviteter. Godt 3 mio. kr. anvendes til formidlingsaktiviteter, mens de resterende ca. 3 mio. kr. anvendes til administration. Centerbevillingen administreres af Århus Universitet.

Med afsæt i budgettet og Realdanias bidrag tilrettelægger centeret en aktiv ansøgningsstrategi i forhold til såvel nationale som internationale (EU) forskningsmidler. Sigtet er at forøge den samlede aktivitet inden for centrets fokusområder samt at skabe grundlag for en fortsættelse af centret ud over de første 5 år.