Fokusområder

Indeklimaforskningen i CISBO fokuserer på fire områder (Work Package (WP)):

Eksponering i danske boliger (WP 1)
WP1 skal forbedre muligheden for at forudsige, hvilke indeklimapåvirkninger beboere i en given bolig vil blive udsat for. Projekterne omfatter:

 • Målinger af luftskifte og luftforurening i fem danske boliger.
 • Undersøgelse af, hvilke indeklimapåvirkninger beboerne i 60 eksisterende boliger bliver udsat for.
 • Udvikling af en eksponeringsmodel, der kan forudsige, hvilke påvirkninger fra indeklimaet beboerne i en given bolig vil blive udsat for.

Eksponeringsmodellen vil være relevant ved projektering af især nybyggeri, men også ved renovering af eksisterende bygninger. Se projekterne i WP 1 (leder: professor Geo Clausen)

Befolkningsundersøgelser af sundhedsskadelige påvirkninger fra indeluft (WP 2)
WP 2 skal tilvejebringe mere sikker viden om sammenhænge mellem beboernes sundhed og de påvirkninger, beboerne bliver udsat for i indeklimaet. Projekterne undersøger:

 • Sammenhænge mellem indeklima, partikelforurening og risiko for hjerte- og kredsløbssygdomme, lungesygdomme og kræft.
 • Sammenhænge mellem indeklima og børns sundhed, herunder problemer med hvæsende vejrtrækning.
 • Sammenhænge mellem indeklima og symptomer på astma og allergi hos beboerne.

Mere sikker viden kan anvendes til at vurdere omfanget af sundhedsproblemer, der relaterer sig til indeklimaet. Se projekterne i WP 2 (leder: professor Steffen Loft)

Interventionsstudier i danske boliger (WP 3)
WP 3 skal undersøge den sundhedsmæssige effekt af konkrete forbedringer af luftkvaliteten i boliger. Projekterne omfatter:

 • Afprøvning af de kortvarige sundhedsmæssige effekter af at reducere indeluftens indhold af partikler hjemme hos beboere, der bor i stærkt trafikerede områder.
 • Afprøvning af om børn med astma får det bedre, når man øger ventilationen i deres boliger.

Erfaringer med forbedring af luftkvaliteten vil være en vigtig del af grundlaget, når man skal beslutte evt. indgreb i indeklimaet hos sårbare beboergrupper, fx ældre med hjerte- og kredsløbssygdomme eller børn med astma.

Se projekterne i WP 3 (leder: professor Lars Gunnarsen)

Kontrollerede eksponeringsforsøg (WP 4)
WP 4 skal give detaljeret viden om, hvordan fugt- og temperaturforhold sammenvirker med støvpartikler, svampesporer, ozon og flygtige organiske opløsningsmidler. Projekterne undersøger:

 • Hvordan fugtforholdene påvirker støvpartiklernes bevægelser, hvordan forskellige kemiske forbindelser hæfter sig på støvpartiklerne, og hvordan støvpartiklerne omdannes og nedbrydes.
 • Hvordan luftfugtigheden påvirker sporeafgivelsen fra skimmelsvampen Botrytis cinerea, og hvor stor en andel af disse svampesporer der kan trænge ned i beboernes luftveje.
 • Hvordan ozon i samspil med flygtige organiske opløsningsmidler og støvpartikler påvirker sundheden.
 • Hvorvidt høj eller lav luftfugtighed er mest skadelig i indeklimamæssig henseende.

Detaljeret indsigt i, hvordan påvirkninger fra indeklimaet sammenvirker, vil være nyttig, når man skal forebygge sundhedsproblemer relateret til indeklimaet, især ved valg af materialer eller ventilationsløsning. Se projekterne i WP 4 (leder: professor Peder Wolkoff)