Publikation med resultater og gode råd til et sundere indeklima

Fra CISBO’s forskning ved vi nu bl.a., at beboernes hverdagsaktiviteter som madlavning, tøjvask og hygge med stearinlys er nogle af de væsentligste kilder til partikelforurening i boliger. Simpel luftfiltrering kan mindske partikelforureningen i boliger, og der er vist forbedret karfunktion hos ældre mennesker, som har haft en luftrenser placeret i deres soveværelse.

CISBO har også vist, at nogle af de cocktaileffekter, der opstår, når eksempelvis duftstoffer i rengøringsmidler blander sig med luften i boligen, kan nedsætte lungefunktionen.

Det er nogle af de resultater, du kan læse mere om i den publikation, der blev udgivet på konferencen. Publikationen samler information om kilderne til forurening i boliger og sundhedseffekterne heraf samt forskernes gode råd til et bedre indeklima. Publikationen henvender sig til byggebranchen, sundhedspersonale og beboere.

Download publikation

Bestil trykt udgave

Nyhed