Generelt debatforum for CISBO-netværket

Primære faneblade

Skriv nyt opslag

Her på siden har du som medlem mulighed for at skrive beskeder og udveksle viden og erfaringer med andre fra CISBO's netværk.

Log ind eller opret profil for at skrive kommentarer

Fugtvejledninger til byggeriet

Møde i Selskab for Bygningsfysik tirsdag 24. april 2012 kl. 16.30-18.30 i Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V

Er du klædt på til at overholde Bygningsreglementets krav om overholdelse af fugtforhold?

Bygningsreglementet er strammet op omkring fugtforhold. Jf. kap. 1.4 stk. 2 kan myndighederne i byggetilladelsen stille krav om ”at der foretages en måling eller leveres anden form for dokumentation fra en fugtsagkyndig, der efterviser opfyldelse af kravet i kap. 4.1 stk. 6 om kritisk fugtforhold i konstruktioner og materialer.”

I kap. 4. stk. 6 står der: ”Bygningskonstruktioner og –materialer må ikke have et fugtindhold, der ved indflytning medfører risiko for vækst af skimmelsvamp.”

For at give hjælp til at håndtere disse regler, afholder Selskab for bygningsfysik et arrangement om to dokumenter som Erhvervs- og Byggestyrelsen udgav i 2011. Dokumenterne omhandler dels hvad der forstås ved en fugtsagkyndig og hvad dennes opgaver kan være, dels hvordan fugt bør håndteres i hele byggeprocessen – fra projektstadie til 5 års eftersyn.

Eva Møller fra Statens Byggeforskningsinstitut og Charlotte Gudum, Golder Associates A/S, der begge har været medforfattere på dokumenterne, vil beskrive indholdet af dokumenterne og give bud på hvad det vil betyde for fremtidens byggeri.

Dokumenterne kan downloades fra www.bygningsreglement.dk:

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet:
http://www.ebst.dk/file/154179/vejledning-fugt_i_byggeriet.pdf

Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke:
http://www.ebst.dk/file/180041/Fugtsagkyndiges_kompetencer.pdf

Tilmelding: http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=3263743&uid=113156785&&&http%3A%2F%2Fida.dk%2FArrNr%3FEID%3D994289

Please take a look at 'fokusområder' and read about the research within health and indoor climate in homes.

Der foregår masser af vigtig forskning i CISBO. Jeg tror, at den forskningsbaserede viden, som CISBO frembringer, bl.a. kan bidrage til at løse nogle af udfordringerne med indeklimaet i lavenergibyggeri. Men CISBO's forskning har også nogle interessante bud på foranstaltninger mod partikelforurening. Jeg er spændt på at se, hvordan disse muligheder bl.a. kan blive nyttiggjort gennem produktudvikling i de kommende år.

Sider

Filer