Generelt debatforum for CISBO-netværket

Primære faneblade

Skriv nyt opslag

Her på siden har du som medlem mulighed for at skrive beskeder og udveksle viden og erfaringer med andre fra CISBO's netværk.

Log ind eller opret profil for at skrive kommentarer

Næste møde i CISBO´s netværksgrupper afholdes tirsdag den 26. februar 2013 hos Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.

Møderne vil blive afholdt i følgende rækkefølge:

kl. 9.30-11.30: Indeklimarelaterede sygdomme. Moderator: Thorkild Kjær, Astma-Allergi Danmark

kl. 12.30-14.30: Lavenergibygningers indeklima. Moderator: Susanne Højholt, Saint Gobain ISOVER A/S

kl. 15.00-17.00: Luftkvalitet og luftrensning. Moderator: Christen Galsgaard, Dansk Ventilation

Husk også CISBO´s konference tirsdag 7. maj 2013, kl. 9.30-16.30.

Programmer for netværksmøderne og konferencen udsendes senere.

Bemærk, at dette opslag er opdateret 11. dec. 2012 og erstatter opslaget udsendt den 10. december 2012.

En del af præsentationerne fra de afholdte netværksmøder er nu tilgængelige på www.cisbo.dk sammen med korte resuméer af mødernes forløb.
Hver netværksgruppe vil afholde endnu et netværksmøde i starten af 2013. Mere herom senere.
Præsentationer og resumé fra mødet i netværksgruppen Indeklimarelaterede sygdomme: http://cisbo.dk/indeklimarelaterede-sygdomme
Præsentation og resumé fra mødet i netværksgruppen Lavenergibygningers indeklima: http://cisbo.dk/lavenergibygningers-indeklima
Præsentationer og resumé fra mødet i netværksgruppen Luftkvalitet og luftrensning: http://cisbo.dk/luftkvalitet-og-luftrensning

CISBO´s konference 2013 afholdes tirsdag 7. maj 2013 kl. 9.30-16.30.
Sted: Aalborg Universitet København, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.

Husk tilmelding til CISBO´s netværksmøder 9. oktober. Har du ikke tilmeldt dig, kan du nå det endnu.
CISBO´s netværksmøde om lavenergibygningers indeklima finder sted 9. oktober kl. 9-12, mens CISBO´s netværksmøde om luftkvalitet og luftrensning finder sted 9. oktober kl. 12.30-15.30.
Begge møder foregår i møderum E, Statens Byggeforskningsinstitut, Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm
Tilmelding til 'Lavenergibygningers indeklima': http://cisbo.dk/tilmelding-til-netvaerksmoede-gruppen-lavenergibygningers-indeklima-9-oktober-kl-9-12
Tilmelding til 'Luftkvalitet og luftrensning': http://cisbo.dk/tilmelding-til-netvaerksmoede-gruppen-luftkvalitet-og-luftrensning

Hør denne udsendelse om grønne tage.
Udsendelsen hævder, at grønne tage forbedrer indeklimaet i bygningen, idet det grønne lag virker kølende om sommeren, istedet for det sorte tag.
http://www.dr.dk/P1/Videnskabensverden/Udsendelser/2012/09/18131944.htm

Næste møde i DANVAKS IndeklimaForum: Indeklima 2020 - udfordringer og løsninger, se http://www.danvak.dk/index.php?option=com_meetings&task=more&id=91&Itemid=99

Flere slides kan nu ses under debatten. Husk at logge på.
Log ind
eller
Opret profil

33rd AIVC conference – 2nd TightVent conference

Optimising Ventilative Cooling and Airtightness for
[Nearly] Zero-Energy Buildings, IAQ and Comfort

Copenhagen, Denmark, 10-11 October 2012

More information is found here:
http://tightvent.eu/events/aivc-tightvent-conference-2012

Der har gennem mange år været et nært samarbejde mellem den offentlige forskning på indeklimaområdet og byggeindustrien i form af producenter af materialer og komponenter, fx til ventilationssystemer.

Nu ønsker en gruppe indeklimaforskere at udbrede dette samarbejde til at omfatte en bredere kreds, bl.a. ved at danne nogle interessentnetværk, som skal omsætte forskernes resultater til praktiske løsninger i byggeriet.

Læs hele pressemeddelelsen på sbi.dk publiceret den 30. marts

Jeg har uploadet slides og postere fra Konference 2012. Flere kommer på efterhånden som jeg modtager dem fra jer. For at se slides skal du have en profil på cisbo.dk og være logget ind.
Log ind
eller
Opret profil
Se slides fra Konference 2012

Sider

Filer