Status på WP 3, Interventionsstudier

W.P 3.1 og 3.2. Lars Gunnarsen, Michal Spilak, Barbara Kolarik, Marie Frederiksen, Elvira Braüner

Kan mindre støv i boligen forbedre beboernes helbred?

Professor MSO Lars Gunnarsen og hans team på SBi bestående af indeklimaforskerne Michal Spilak, Barbara Kolarik og Marie Frederiksen undersøger, om reduktion i mængden af støvpartikler i boligen kan nedsætte symptomerne hos beboere med hjerte- og lungelidelser. Noget tyder nemlig på det.

I en række studier installerede forskerne recirkulerende partikelfiltre i 27 private hjem med beboere over 50 år. Partikelfiltrerene blev installeret i både stue og soveværelse.

En anden gruppe af miljømedicinske forskere på Københavns Universitet bestående af professor Steffen Loft og ph.d.-studerende Gabriela Karottki har samtidig foretaget målinger af beboernes helbred, f.eks. deres lungefunktion og taget blodprøver for at måle den oksidative stress de er udsat for. Oksidativt stress kan være skyld i udviklingen af kræft, hjerte-karsygdomme, grå stær og sukkersyge. Under forsøget har forskerne målt koncentrationen af støvpartikler, både partikler med størrelsen 2,5 mikrometer og de ultrafine partikler, som er mistænkt for at give hjerte- og lungelidelser. Endvidere har forskerteamet målt den relative luftfugtighed, luftskiftet og CO2-koncentrationen samt forekomsten af svampe og allergener i boligerne.

Forsøget blev gennemført som dobbelt blindtest. Det vil sige, at halvdelen af udstyret blev installeret uden partikelfiltre og fjernede derfor ikke støvet. Hverken beboerne eller de forskere, der efterfølgende målte på beboernes helbred vidste, hvor placebo filtrene blev installeret

Det har vist sig, at de recirkulerende partikelfiltre faktisk mindsker støveksponeringen i boliger. Analysen af biomarkører og sundhedseffekter er endnu ikke afsluttet

Mekanisk ventilation og bedre helbred hos børn med astma

Forskningen har en formodning om, at jo bedre ventilationsforhold, der er i en bolig, jo færre symptomer har eventuelle astmaramte beboere.

Lars Gunnarsens forskerteam vil sammen med professor Torben Sigsgaard og hans miljømedicinske team på Aarhus Universitet og børnelæger fra universitetshospitalerne i Odense og Aarhus undersøge, om der er en sammenhæng mellem ventilationen i boligen og astmasymptomers sværhedsgrad hos børn.

Billede: Recirkulerende partikelfilter opstillles i et forsøg.

Forskerne har foreløbigt gennemført et pilotstudie i en bolig i Odense, hvor de har efterprøvet alt udstyr og målinger. De står nu overfor at skulle gennemføre et fuldskalastudie i 40 boliger gennem to opvarmningssæsoner. De vil således installere balanceret mekanisk ventilation i 80 boliger. I hver bolig bor mindst ét barn med konstateret astma.

Undersøgelsen vil også her blive gennemført som dobbelt blindtest. Hverken beboere eller de forskere, der skal stå for de kliniske analyser, ved, i hvilke boliger installationerne faktisk er virksomme.

Børnenes medicin vil blive justeret og de vil blive fulgt tæt gennem hele forsøget. Forskerne vil blandt andet kigge på, om man kan konstatere et mindre medicinbehov mod astma, hvis boligen er godt ventileret. 

Artikler

Indoor and Outdoor Exposure to Ultrafine, Fine and Microbiologically Derived Particulate Matter Related to Cardiovascular and Respiratory Effects in a panel of Elderly Urban Citizens. Karottki DG, Spilak M, Frederiksen M, Andersen ZJ, Madsen AM, Ketzel M, Massling A, Gunnarsen L, Møller P, Loft S.  Int J Eviron Res Public Health. 12 (2015) 1667-1686

Sleep microenvironments for infant and adult: pollutant exposure. Corsi, Richard; Boor, E., Brandon; Spilak, Michal; Laverge, Jelle; Tovey, Euan; Täubel, Martin. Indoor Air. 2014.

Experimental assessment of the inhalation zone of standing, sitting and sleeping persons. Laverge, Jelle; Spilak, Michal; Novoselac, Atila: Building and Environment, 2014.

Evaluation of building characteristics in 27 dwellings in Denmark and effect of using particle filtration units on PM2.5 concentrations. Spilak M, Karottki DG, Frederiksen M, Kolarik B, Loft S, Gunnarsen L.  Building Environ 73: 55-63, 2014 

Exposure to ultrafine particles in relation to indoor events and dwelling characteristics. Spilak MP, Frederiksen M. Kolarik B, Gunnarsen, L. Building Environ 74: 65-74, 2014 

Impact of Bedding Arrangements, Pillows and Blankets on Particle Resuspension in the Sleep Microenvironment. Spilak, Michal; Boor, E., Brandon; Novoselac, Atila; Corsi, Richard:  Building and Environment 2014, s. 6068 

Residential ozone and lung function in the elderly. Bräuner E., Karottki D. G., Spilak M., Frederiksen M., Andersen Z. J., Kolarik B., Vibenholt A., Ellermann T., Gunnarsen, L., Loft S.  Indoor and Built Environment. doi:10.1177/1420326X14537284, 2014. 

Characterizing Particle Resuspension from Mattress: Chamber Study. Boor, E., Brandon; Spilak, Michal; Corsi, Richard; Novoselac, Atila. Indoor Air online, 2014.

Sampling, extraction and measurement of bacteria, endotoxin, fungi and inflammatory potential of settling indoor dust. Madsen, AM, Matthiesen, CB, Frederiksen, MW, Frederiksen, M, Frankel, M., Spilak, M, Gunnarsen, L & Timm, M. (2012).  Journal of Environmental Monitoring 14. 3230-3239

Concentrations of Formaldehyde in new Danish Residential Buildings in Relation to WHO Recommendations and CEN Requirements. Kolarik, B., Gunnarsen, L., Logadóttir, Á. & Winther Funch, L.  2012. Indoor and Built Environment. 21, 4, s. 552-561 11 s.

Konferencebidrag

Association between dwelling characteristics and concentrations of bacteria, endotoxin and fungi in settling dust. Spilak, M., Knudsen, S.. Madsen, A. M., Kolarik, B., Frederiksen, M., Gunnarsen, L.  Proceedings Indoor Air 2014. Paper no: HP 1270. Hong Kong, 2014.

Evaluation of contribution of human activities indoors to total concentration of UFP indoors. Spilak M., Frederiksen M., Kolarik B., Gunnarsen L.  Proceedings Indoor Air 2014. Paper no: HP 1267. Hong Kong, 2014.

AsthmaVent - Effect of mechanical ventilation on asthmacontrol in children with house dust mite allergy and asthma. Hogaard N.V., Rubak S.S.M., Halken S., Agertoft L., Petersen T.H., Gunnarsen L., Lyng N., Spilak M., Frederiksen M., Kolarik B., and Sigsgaard T.  Pediatric Allergy and Asthma Meeting (PAAM) 2013, Athens, Greece. 17-19th of October 2013.

Predictors of Indoor ozone. Bräuner E., Karottki D. G., Spilak M., Frederiksen M., Andersen Z., Kolarik B., Vibenholt A., Gunnarsen L., Loft S. REHVA World Congress CLIMA, Prague, Czech Republic, June 2013.

Inhaling while Dreaming. Human Exposure to Pollutants while Sleeping. Corsi, R. L; Spilak, M; Boor, B; Laverge,J and Bornehag, C-G. Healthy Buildings Conference 2012, Workshop. 

Increased ventilation rate as way to reduce the exposure to house dust mites and improve the health of asthmatic children – an intervention design. Spilak, M., B. Kolarik and L. Gunnarsen. Submitted for Healthy Buildings conference 2012.

Reduction of indoor particles concentration using re-circulating filtration units in Danish dwellings. Spilak, M., M. Frederiksen, G.D. Karottki, S. Loft, B. Kolarik and L. Gunnarsen. Submitted for Healthy Buildings conference 2012.

Seasonal Variation in Monthly Average Air Change Rates Using Passive Tracer Gas Measurements. Frederiksen M., Bergsøe N. C., Kolarik B., Spilak M., Beko G., Gustavsen S., Clausen G., Gunnarsen L. (2011).  Proceeding of Indoor Air Conference 2011. Austin, USA. Manuscript 317.

Comparison Of Air Change Rates Obtained By Different Ventilation Measurement Techniques In Five Danish Homes Bekö, G., Gustavsen, S., Frederiksen, M., Kolarik, B., Toftum, J., Clausen, G. 2011. Proceedings of Indoor Air 2011, Austin, Texas, USA. Abstract No. 602

Field measurements of seasonal changes in ventilation rate and spatial distribution of gaseous pollutants in five Danish homes. Gustavsen, S., Bekö, G., Toftum, J., Clausen, G. 2011. Proceedings of Indoor Air 2011, Austin, Texas, USA. Abstract No. 608

Design And Benefits Of Re-circulating Particle Filtration Unit. Spilak, M; Gunnarsen, L; Frederiksen, M. Proceedings from Indoor Air 2011, 759, 2011.