Oversigt over fokusområder og forskningsprojekter

Klik på projekterne nedenfor for at se beskrivelse:

Grafisk oversigt over projekternes sammenhæng

1.1 Pilotstudie 1.2 Tværsnitsundersøgelse Udvikling af eksponeringsmodel Indeluftkvalitet og helbred Indeklima i boliger og helbred hos børn Indeluftkvalitet og midaldrendes helbred Astma allergi indeklima Astma allergi skolebørn Opfølgning på befolkningsundersøgelser Fjernelse af partikler Astmaven Støvpartiklers kemi Eksponering af mikroorganismer Kontrollerede forsøg Klimakammerforsøg støv og ozon Klimakammerforsøg kitin Formaldehydeksponering Respiratoriske effekter, ozon-terpen

Læs også beskrivelse af fokusområderne