Forskningsresultater

Læs mere om resultaterne inden for forskningen i indeklima.

Status på WP 1, Eksponering i danske boliger

Status på WP 2, Befolkningsundersøgelser af sundhedsskadelige påvirkninger fra indeluft

Status på WP 3, Interventionsstudier

Status på WP 4, Kontrollerede eksponeringsforsøg

 

Billede: På interventionsstudierne eksperimenterer man bl.a. med at installere filtre, der fjerner støv og partikler fra indeluften i boligen.