Generelt debatforum for CISBO-netværket

Primære faneblade

Skriv nyt opslag

Her på siden har du som medlem mulighed for at skrive beskeder og udveksle viden og erfaringer med andre fra CISBO's netværk.

Log ind eller opret profil for at skrive kommentarer

Internationalt indeklima NIVA-seminar 21-22. marts 2018 på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i København

Se mere på: https://niva.org/course/seminar-indoor-air-quality-acute-health-effects-offices/

Seminaret er støttet af ICOH (Int Comm Occup Health) og Academy of ISIAQ (Int Soc Indoor Air Quality).

Jeg har en personlig erfaring med det omtalte i dette link:
http://cisbo.dk/konference2016

Jeg er ikke en professionel udlejer. Jeg er en privatborger som tilbyder, til fremmede ukendte mennesker, et værelse i min egen "castle" hvor der så deles badeværelse og køkken med mig, og tilbuddet som egentligt krænker min egen privatlivets fred- foregår af ren nød i en svag situation hvor der så yderligere ofte forventes at jeg bliver en underdog fordi jeg tager penge for andres bopæl her. (en gang imellem får lejerne mig til at føle mig som en prostitueret nærmest i min egen bolig fordi de bare gør som det passer dem...ment helt seriøst...har endda oplevet at blive udsat for vold i eget hjem når lejeren ikke kan få sin egen instant vilje men politiet kan ikke komme netop pga der findes en lejekontrakt for værelset...)

Her er hvad jeg har konkluderet, på nærmeste hold:

- ALLE (tæt på 99%) lejere i Danmark, bliver introduceret (af: pressen, Huslejenævnes afgørelser, boligdommere, LLO, lejernes rådgivere og jurister, politiske partier, osv) til lejernes "rettigheder". Men ingen introducerer lejerne til deres pligter og ansvaret. Hvorfor?
Hvorfor er der ikke en minister der for en gangs skyld siden 1930érne, kører en kampagne: "Når du kommer ind i andens bolig, skal du... fra dag 1..."!?.
Principperne for området svarer lidt til den anden fælles offentlige debat om andet territoriale område, nemlig "udlændinge i Danmark/eller/ Huslejenævn som overstatslig EU/eller/ respekt pakken.
Dvs., princippet går ud på, at, når du tilbyder et værelse i egen bolig, at enten skal enhver have lov til at selv opfinde deres egne regler og komfort i din castle, eller skal din castle blive respekteret af dine midlertidige betalende gæster.

Mit ord (jeg er vel en "privatudlejer"?) som én der har tegnet en kontrakt for værelset, mit ord er ugyldig ift lejerens ord og myndighedernes ord (dette kan læses i presse og i div afgørelser, og alle frygter derfor at udleje noget som helst)?

Når jeg fortæller til lejeren, at vedkommende SKAL vedligeholde indeklimaet (gøre rent på værelset og lufte ud og hvordan det skal gøres), så sker der noget mærkeligt noget at lejeren tror det handler om at jeg ikke vil være gode venner med lejeren i det tilfælde at lejerens vaner og behov måtte være anderledes... Lejerne kan simpelthen ikke lave den kobling at de først skal tage hensyn til bygningens behov, og bagefter til egne behov som så skal tilpasses bygningens behov. Hvis lejerne havde opført sig overfor arbejdsgiveren som de opfører sig overfor privatudlejeren så var de lejere jo bortvist øjeblikkeligt og ikke med en opsigelses varsel. Der er heller ingen fra myndighedernes side der har lært lejerne det. I og med at udlejerne omtales i pressen som "grådige udlejere". På trods af at det faktisk slet ikke handler om "grådige udlejere" men faktisk om "manglende tillid til lejerne pga tidligere erfaringer og pga myndighedernes praksis". For hver gang en udlejer bliver snydt af lejeren og udlejeren ikke kan ærligt få dækket et tab men orker heller ikke Huslejenævnes partiske afgørelser, så forhøjer udlejeren prisen og depositum til den næste lejer. Manglende tillid og et ikke dækket tab er grunden til høje priser og til manglende udbud.
Der er i den grad et behov for at ministeriet skiller ad de autoriserede lejekontrakter for hhv værelser og for hele boliger, og at ministeriet på kontrakten skriver gode råd til lejerne om hvordan man skal lufte ud og gøre rent altså pligten til at vedligeholde værelsernes indeklima. For jeg tror simpelthen ikke på den der at byggerier måtte få skimmel pga de er alt for tætte, eller at gamle boliger måtte få skimmel pga de er alt for utætte. For jeg har selv langvarigt boet i begge slags i de sidste 30 år, og ingen steder havde jeg skimmel. Jeg kan på nærmeste hold observere hvordan lejerne tænker og føler mht udluftning og rengøring (de flytter ind i september og planlægger at gøre rent først ved forår og det ved at åbne et vindue, og fordi det er ikke deres eget). Der er også alt for mange uærlige lejere som endda er i stand til at lyve dig op i fjæset og benægte lige efter du har påpeget og bevist for dem at det de gør skal de ikke gentage fordi det er ikke godt.

Til alle jer der forsker i udluftning, jeg vil gerne anbefale jer at I udlejer et værelse til nogen og helst fra september hen over vinteren eller langtids boende, lav et projekt ud af det og bare observer jeres roommate og hvor godt vedkommende kan tænke logisk når der ingen frygt er for at øjeblikkeligt ryge ud af boligen, men lad være med at fortælle til lejeren at I har nogle fine titler- bare sig at I er arbejdsløs eller lign i aktivering (altså en værdiløs stakkel uden autoritet). Så skal I nok se hvor meget boligen respekteres af de midlertidige betalende gæster, både når I er tilstede og ligeså snart I vender ryggen eller når I uden varsel kommer pludseligt hjem fra udlandet...

Det handler om psykologi. Om logik. Om arrogance til at tro at man allerede ved alt bare fordi man har startet på uni eller er en ældre én, og derfor vil man ikke nedværdige sig til at stille et spørgsmål om hvordan man skal gøre... Om opdragelse til at kunne undre sig over det der måske kunne være eget ansvar og pligt og ikke kun rettigheder som skal opfyldes af nogle andre.

Der er meget psykologi og kultur spørgsmål når man lejer sig ind i andres boliger.

Anbefal til ministeriet om at skille ad lejekontrakter for hhv værelser og hele boliger, samt at ministeriet skriver på selve lejekontrakten langt mere om hvad er lejerens pligter. Uhaaada, for lejerne er bestemt ikke dovne til at sætte sig ned og undersøge deres egne rettigheder, og det uanset om de lige er kommet til landet eller til på privatudlejningsområdet. Hvorfor er der ingen der fortæller til lejerne at det ikke kan være "både og", men er faktisk enten eller? Enten prioriterer man privatlivets fred 24/7 eller prioriterer man sund indeklima. Det andet er praktisk umuligt, kan ikke lade sig gøre.

Jeg skriver som jeg skriver fordi jeg vil have jer til at forstå hvor belastende faktisk det er at udleje et værelse. Og hvor endnu mere svært er det at finde ud af i løbet af kortere tid om lejeren har forårsaget skimmel i det ene værelse for første gang nogensinde siden man selv flyttede ind i boligen- og der er ingen hurtig hjælp at hente til analyse og pengene er små selv om man er privatudlejeren.

Jeg er enig i meget af det du påpeger, det er ret belastende at udeleje et værelse!

Ph.d.-forsvar om partikelforurening i boliger

Michal Proctor Spilak forsvarer 19. maj sin ph.d.-afhandling:
"Exposure to particulate matter in dwellings and beds"
(se invitation - eksternt link)

Dato: Mandag 19. maj 2014
kl. 14.00
Sted: Aalborg Universitet København
Auditoriet (Lokale 1.008)
A.C. Meyers Vænge 15
2450 København.

Interessant

Vi har netop færdiggjort en undersøgelse af lejernes oplevelser og tilfredshed, bl.a. med indeklimaet, i renoveret alment byggeri, se rapporten: Tenants' experiences and satisfaction with renovated and energy retrofitted social housing.
http://sbi.dk/miljo-og-energi/lavenergibyggeri/tenants-experiences-and-satisfaction-with-renovated-and-energy-retrofitted-social-housing
The evaluation show, that it is possible to implement a comprehensive renovation with focus on energy savings in an older building stock and at the same time add value for tenants in the form of improved perceived indoor climate.

PH.D. FORSVAR
Jette Gjerke Hemmingsen forsvarer den 29.maj sin Ph.d. afhandling:
"Cardiovascular and genotoxic effects of particles from traffic in vitro and after controlled exposure of human subjects"

Forsvaret finder sted kl. 13, adressen er:
FACULTY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES, UNIVERSITY OF COPENHAGEN
Auditorie – Lokale 1.1.18 CSS
Øster Farigmagsgade, 1353 København K

Vedhæft fil: 

RÅDET FOR SUNDT INDEKLIMA afholder konference om sundt indeklima tirsdag 17. marts 2015 på Hindsgavl Slot i Middelfart. Se vedhæftede program.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig, efter først til mølle-princippet.
Tilmelding senest 10. marts på: http://www.raadetforsundtindeklima.dk/konference.html

Rådets hjemmeside: www.RaadetForSundtIndeklima.dk

Vedhæft fil: 

Sidste efterår gennemførte Statens Byggeforskningsinstitut en spørgeskemaundersøgelse blandt ejere af nye lavenergihuse for Energistyrelsen.
Resultatet af undersøgelsen, Evaluering af energiklasserne 2015 og 2020 i BR10, foreligger nu, se:
http://www.sbi.dk/miljo-og-energi/lavenergibyggeri/evaluering-af-energiklasserne-2015-og-2020-i-br10/lavenergihuse-opfylder-forventningerne

Gabriela Karottki forsvarer 2. april 2014 sin Ph.d.-afhandling:

”Cardiovascular and respiratory health effects of exposure
to particulate matter in non-smoking residents from Copenhagen area”

Dato: Onsdag den 2. april 2014
Kl: 14.00
Sted: Center for Sundhed og Samfund (CSS, det gamle Kommunehospital)
Bygning 7, Lokale 7.0.34, stuen
Øster Farimagsgade 5A, København K

Ultrafine partikler fra stearinlys er til diskussion i forbrugerprogrammet Den rene vare på TV2. Se hvad blandt andre professor Steffen Loft, Københavns Universitet og lektor Geo Clausen, DTU Byg siger om emnet: http://play.tv2.dk/tv/dokumentar/den-rene-vare/stearinlys-79059/

Anni Vibenholt forsvarer 21. januar 2014 sin Ph.d.-afhandling om måling af luftforurening i danske hjem og interaktion mellem ozon og støv. Ph.d. forsvaret finder sted 21. januar 2014, kl. 14.15 i Auditorium 4, H.C. Ørsted Instituttet, Københavns Universitet, Universitetsparken 5 st., 2100 København Ø.

Alle interesserede er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig.

Du kan læse mere om ph.d.-forsvaret her: http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/nyheder/arkiv/2014/phd-forsvar-om-maaling-af-luftforurening-i-danske-hjem-og-interaktion-mellem-ozon-og-stoev

Sider

Filer