Om CISBO

CISBO står for Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. CISBO er et center uden mure, der består af forskere fra Danmarks vigtigste forskningsinstitutioner på indeklimaområdet:

 • Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet
 • Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
 • Institut for Byggeri og Anlæg, Danmarks Teknisk Universitet
 • Det National Forskningscenter for Arbejdsmiljø

CISBO har fra 2009 til 2016 dannet rammen om en stor forskningsindsats på indeklimaområdet, der skal kortlægge årsagerne til, hvorfor så mange mennesker bliver syge (astma, allergi, hjertekarsygdomme og kræft) af indeklimaet i deres hjem, og hvad der kan gøres for at skabe et sundt indeklima.

Det er Realdania, der har taget initiativ til CISBO og finansieret forskningen med et støttebeløb på 30 mio. kroner. Se mere på Realdania.dk

Formål

Formålet med CISBO er at opbygge et forskningsmiljø, der skaber øget indsigt i sammenhængen mellem boligbyggeriets design, konstruktion og materialevalg, indeklima og helbred. Udbyttet af forskningsresultaterne skal være med til at forbedre indeklimaet i danske boliger. Derved medvirker CISBO til at løse et stort samfundsmæssigt problem, der foruden mistrivsel og egentlig sygdom hos de berørte personer også medfører sygedage, lægebesøg og indlæggelser.

Målgrupper

Indeklimaets kvalitet spiller en stor rolle for folkesundheden, og derfor er centrets målgruppe bred:

 • Byggeriets praktikere (bygherrer, projekterende og udførende)
 • Erhvervs- og brancheorganisationer i byggeriet
 • Ejendomsforvaltninger (bl.a. drift og vedligehold)
 • Sundhedssektoren
 • Forbrugere og forbrugerorganisationer
 • Myndigheder (centraladministrationen, kommuner og regioner)

Se abstract The Danish Centre for Indoor Air and Health in Dwellings.