Advisory board

Advisory Board

CISBO's Advisory Board består af fire forskere. Fra venstre mod højre ses,
John D. Spengler (Jack), Harvard, School of Public Health, Boston, 
Kjell Andersson, Örebro University Hospital, Örebro, Sweden,
Bert Brunekreef, Utrecht University, Netherlands og
William D. Nazaroff (Bill), University of California, Berkeley.
Foto: Lene Engholst

Til CISBO er der tilknyttet et internationalt advisory board bestående af fire forskere, der fungerer som eksterne rådgivere i forhold til projekterne i CISBO. Disse eksperter i indeklimaforskning rådgiver om forskningen indenfor indeklima, stiller spørgsmål til forskningen og metoderne og skal som sin første opgave gennemføre et review af centrets forskningsplan. Et tilfredsstillende resultat af dette review, eller måske snarere en tilfredsstillende opfølgning på reviewet vil være en forudsætning for gennemførelsen af forskningsplanen.

Brunekreefs billede
Professor, ph.d. i epidemiologi
Utrecht University
Spenglers billede
Professor, ph.d. i miljø og sundhed i boliger
Harvard School of Public Health
Anderssons billede
Tidl. overlæge i miljømedicin ved Universitetssygehuset Örebro
Egen virksomhed: Miljömedicin Kjell Andersson Örebro
Nazaroffs billede
Professor, ph.d. i miljø og ingeniørvidenskab
Berkeley University of California