Program for CISBO's netværksmøde 11. december 2013

Sted

Møderne finder sted kl. 9:30-15:30 på Aalborg universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV. 

Tilmelding

Tilmeld dig et eller flere møder, og husk at angive nederst på tilmeldingsblanketten, om du ønsker at deltage i den fælles frokost, og om du har brug for en P-billet. Deltagelse er gratis.

Din tilmelding skal være os i hænde senest onsdag 27. november 2013. Du er velkommen til at videresende invitationen til andre i dit netværk.

Program

Kl. 9.30-10.00

Kaffe og morgenbrød

 

 

Netværksmøde i gruppen Indeklimarelaterede sygdomme kl. 10.00-11.30

Tema: Hvordan kan beboernes sundhed fremmes gennem CISBO´s forskning?

Kl. 10.00-10:10

Velkomst og introduktion til mødets formål v. direktør Thorkil Kjær, Astma Allergi Danmark.

Kl. 10.10-10.25

Hvordan undersøger vi sammenhængen mellem astma og luftkvalitet i boliger, og hvordan kan astmatikere bruge de kommende forskningsresultater fra projektet AstmaVen? v. reservelæge Nina Viskum Hogaard, Aarhus Universitetshospital, Skejby.

Kl. 10.25-10.35

Spørgsmål / debat, moderator: direktør Thorkil Kjær, Astma Allergi Danmark.

Kl. 10.35-10.50

Hvilke forskningsbaserede råd kan vi give beboere, der vil forbedre luftkvaliteten i deres bolig? v. lektor Geo Clausen, BYG DTU.

Kl. 10.50-11.00

Spørgsmål / debat, moderator: direktør Thorkil Kjær, Astma Allergi Danmark.

Kl. 11.00-11.15

Udfordringer i formidling af den forskningsbaserede viden om indeklima i et multietnisk samfund? v. ejendomsleder Niels Bisgaard, AKB Taastrup.

Kl. 11.15.11-30

Afsluttende debat, moderator: direktør Thorkil Kjær, Astma Allergi Danmark.

Kl. 11.30-12.15

Frokost

 

Netværksmøde i gruppen Lavenergibygningers indeklima kl. 12.15-13.45

Tema: Hvordan inddrager vi forskningsbaseret viden i udviklingen af indeklimaløsninger i energieffektive boliger?

Kl. 12.15-12:25

Velkomst og introduktion til mødets formål v. teknisk konsulent Charlotte Højmark Pedersen, Saint Gobain ISOVER A/S.

Kl. 12.25-12.40

Hvilke resultater fra CISBO´s forskning kan føre til udvikling af nye indeklimaløsninger i nye og gamle huse? v. professor Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet.

Kl. 12.40-12.50

Spørgsmål / debat, moderator: teknisk konsulent Charlotte Højmark Pedersen, Saint Gobain ISOVER A/S

Kl. 12.50-13.05

Hvordan anvender en byggevareproducent forskningsbaseret viden i udviklingen af produkter? v. koncernoverlæge Harald Meyer, Rockwool A/S.

Kl. 13.05-13.15

Spørgsmål / debat, moderator: teknisk konsulent Charlotte Højmark Pedersen, Saint Gobain ISOVER A/S.

Kl. 13.15-13.30

Hvordan inddrager arkitekten forskningsbaseret viden om indeklima og sundhed i designet af nye, energieffektive boliger? v. arkitekt Martha Lewis, Henning Larsen Architects.

Kl. 13.30-13.45

Afsluttende debat, moderator: teknisk konsulent Charlotte Højmark Pedersen, Saint Gobain ISOVER A/S.

Kl. 13.45-14.00

Kaffe og kage

 

Netværksmøde i gruppen Luftkvalitet og luftrensning kl. 14.00-15.30

Tema: Hvordan sikrer vi valide undersøgelser af luftkvaliteten og konsekvenserne heraf?

Kl. 14.00-14:10

Velkomst og introduktion til mødets formål v. direktør Christen Galsgaard, Dansk Ventilation.

Kl. 14.10-14.25

Metoder til undersøgelse af eksponering for mikroorganismer i indeklimaet set i forskningsperspektiv v. seniorforsker Anne Mette Madsen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Kl. 14.25-14.35

Spørgsmål / debat, moderator: direktør Christen Galsgaard, Dansk Ventilation.

Kl. 14.35-14.50

Hvilke undersøgelsesdesign anvender vi i CISBO til at afdække sundhedskonsekvenserne af dårlig luftkvalitet i boliger? v. professor Steffen Loft, Københavns Universitet.

Kl. 14.50-15.00

Spørgsmål / debat, moderator: direktør Christen Galsgaard, Dansk Ventilation.

Kl. 15.00-15.15

Hvordan undersøger vi i praksis forekomsten af skimmelsvampe i boliger, og hvordan inddrager vi forskningen i udviklingen af de undersøgelsesmetoder, vi anvender? v. adm. Direktør, civilingeniør Jens Kornum, Goritas.

Kl. 15.15-15.30

Afsluttende debat, moderator: direktør Christen Galsgaard, Dansk Ventilation.